GYODER ve Finans Dünyası Dergisi’nin birlikte düzenlediği, 7 Aralık Çarşamba günü Ceylan İnterContinental Oteli’nde gerçekleşen “Küresel Değişim ve Yeni Umutlar Konferansı”nda küresel kriz sonrasında beklenen siyasi ve ekonomik gelişmelerin neler olacağı, atılacak adımlarda gayrimenkul ve inşaat sektörünün nasıl bir rol üstlendiği, enerji verimliliği ve kentsel dönüşüm yaklaşımları tartışıldı. Konferansın “Küresel Krizin Gölgesinde Gayrimenkul ve İnşaat Sektörünün Yeri ve Önemi” başlıklı oturumuna konuşmacı olarak katılan Soyak Holding CEO’su M.Emre Çamlıbel enerji verimliliği, yeşil teknoloji ve yeşil binalar üzerine yaptığı konuşmada yeşil kalkınmanın büyümek için artık kaçınılmaz olduğuna ve hükümetin kalkınma programlarının içerisine alınması gerektiğine dikkat çekti.
Küresel kriz sonrasında dünyada yaşanacak gelişmelerin siyasi ve ekonomik açıdan değerlendirilerek, gayrimenkul ve inşaat sektörü temelinde nasıl açılımlar sağlanacabileceğine odaklanan “Küresel Değişim ve Yeni Umutlar Konferansı”; 7 Aralık 2011 Çarşamba günü, Ceylan İnterContinental Oteli’nde gerçekleştirildi. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve Finans Dünyası Dergisi’nin birlikte düzenlediği, Soyak’ın destekçileri arasında yer aldığı konferansa, finans ve gayrimenkul sektörünün üst yöneticileri ile akademik dünyanın önemli isimleri katıldı. Konferansın “Küresel Krizin Gölgesinde Gayrimenkul ve İnşaat Sektörünün Yeri ve Önemi” başlıklı oturumuna konuşmacı olarak katılan Soyak Holding CEO’su M.Emre Çamlıbel; “Enerji verimliliği, yeşil bina, yeşil iş yapış şekilleri üzerine şimdiye kadar bazen zorunluluktan bazen gönüllülükten bir takım çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu konunun artık gönüllülük esasına bırakılmadan devlet eliyle düzenlenen bir program haline gelmesi gerekmektedir. Şirketler arge çalışmaları içerisinde bütçe ayırmalı, devlet ise uygulamalara teşvik vermelidir” dedi.

“Kentsel dönüşüm ve konut sektörünün önemi”, “ticari gayrimenkul yatırımlarında fırsat ve tehditler”, “dış kurumsal ve bireysel yatırımcıların gayrimenkul edinimi ve mütekabiliyet”, “gayrimenkul ve ticari enstrümanların son durumu”, “finansman modelleri”, “enerji verimliliği, yeşil teknoloji ve yeşil binalar” konularının ele alındığı oturumda, yeşil kalkınma doğrultusunda bir takım yasa ve yaptırımların da yapılmasının önemine değinen Soyak Holding CEO’su M.Emre Çamlıbel sözlerini şöyle sürdürdü; “Dünyada, bu konunun önemini farkeden bir çok ülke, yeşil stratejiyi kalkınma programları dahiline aldı. Örneğin Almanya kalkınma programı kapsamında 2050 yılına kadar bütün enerji kaynaklarını yenilenebilir enerjiden sağlayacak şekilde düzenliyor. Ülkemizde Tüsiad’ın da bu konuda ciddi önerileri bulunuyor. Fakat bakanlık nezdinde yapılan düzenlemeler henüz yeterli düzeyde değil. Dünyada yeni bir ekonomik düzen kuruluyor. Yeşil ekonomiler oluşturuluyor ve bu artık değişmeyecek. Yüzeysel çalışmalardan sıyrılıp büyüme stratejisinin içine yeşil kalkınmayı koymak zorundayız.”

Konferans bünyesinde fuaye alanında kurulan Soyak standında; konuklara, Halkalı’da yeşil ile maviyi huzurla buluşturan Soyak Part Aparts projesinin broşürleri ve Soyak Yayınları’ndan bu sene çıkan, çevreye duyarlı şirketlere yeşil yatırımlarının geri dönüşümünü doğru analiz edebilmeleri için önemli ipuçları veren “Yeşil Karne” kitabı da dağıtıldı. 

“Yeşil stratejiler hükümet programında daha kapsamlı ele alınmalı”
Euro.Message madebycat ®