Tüm Soyak şirketlerinde takım ruhuna sahip, değişime açık, verimli çalışan, kurumsal değerleri özümseyen çalışanlar istihdam edilmektedir.

Seçme ve Yerleştirme

Stratejik planlama ve uzun dönemli hedeflerimiz doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz potansiyel adayları topluluğumuza çekmek, seçim sürecini fırsat eşitliği doğrultusunda din, ırk, dil, cinsiyet, yaş vb. konularda ayrımcılık yapmadan, pozisyonunun gerektirdiği tecrübeye ve yetkinliklere uygun kişileri yerleştirerek bir sistem dahilinde profesyonelce yönetmek temel amacımızdır.

Soyak Topluluğu bünyesinde; işe alımlarda birinci görüşmeler İnsan Kaynakları birimleri tarafından yetkinlik bazlı olarak gerçekleştirir. Adayın beklenen görev, nitelik ve yetkinliklere uygunluğu raporlanır. İnsan Kaynakları tarafından uygun bulunan adayların teknik bilgisi, takıma uygunluğu, işi istenilen düzeyde yapacak tecrübe ve yetkinliğinin ölçümü; ilgili birim yöneticileri tarafından değerlendirilir. Tüm değerlendirmeleri olumlu bulunan adaylara iş teklif edilir ve işe alma uygulamaları gerçekleştirilir. Seçme yerleştirme sürecinde, görüşülen tüm adaylara başvurularıyla ilgili geri bildirim yapılır.

Eğitim ve Geliştirme

Soyak Holding'in insan kaynakları uygulamaları arasında çalışanların değişen dünya koşullarına uyum sağlamalarına ve rekabet içinde hem kendileri için hem de Holding için yetkinliklerini ortaya koymalarına yardımcı olacak başta oryantasyon olmak üzere çeşitli eğitim programları bulunmaktadır.

Bu eğitimler aracılığıyla Soyak Holding, içinde bulunduğumuz bilgi çağının gereklerine uygun olarak yaratıcı, problemleri aşma yetisine sahip, bilgiye nasıl erişeceğini, edinilen bilgiyi nasıl analiz edeceğini ve kullanacağını bilen, esnek düşünebilen, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimini bir ömür boyu sürdüren bireylerden oluşan bir ekip yaratmayı hedeflemektedir.

Bu eğitim sürecinin ilk adımı, kurum kimliğinin oluşturulmasında ve çalışanların ekiplerine uyum sağlamalarında çok önemli bir işlev üstlenen Oryantasyon Programı'dır. Kişiye özel Eğitim İhtiyaç Analizleri doğrultusunda hazırlanan yıllık Eğitim ve Geliştirme Planı da çalışanlara sürekli gelişim imkânı sunmaktadır.

Performans Yönetimi

Yılda bir kez olmak üzere her yıl Soyak Holding bünyesinde çalışanların performansı ölçülmektedir. Performans Değerlendirme Sistemi, yıl bazında belirlenen hedeflere ne derecede ulaşıldığını takip etmek üzerine kurulmuştur. İş veriminin yanı sıra kurum değerlerini yansıtan yetkinliklerin değerlendirilmesi de bu sisteme dahildir ve değerlendirme sonuçları eğitim ve gelişim uygulamalarının planlamasında kullanılmaktadır.

Yeşil Yakalı Çalışanlar

Küresel iklim değişikliği tartışmaları sonucunda dünyanın çevre dostu düşük karbonlu bir hayat tarzına geçmesi ve bununla birlikte enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önemin artması önce enerji sektöründe, sonra ise ilgili bütün diğer alanlarda yepyeni bakış açılarını ve öncelikleri beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda Soyak Holding'te "Yeşil Yakalılar" Projesi başlatılmıştır.

Soyak'ta Yeşil Yakalı Çalışan;

  • Çevre dostu ürün/hizmetleri tercih etmesiyle birlikte düşük karbonlu bir hayat tarzını benimseyen,
  • Enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem veren kişidir.

Yeşil yakalıların bilmesi gerekenler için tıklayınız.

  • Yeşil Yakalı Çalışanlarımızın her yıl bireysel karbon ayak izleri ölçülmekte, en düşük karbon ayak izine sahip çalışanlar ve karbon ayak izini en çok düşüren çalışanlar yapılan bir tören eşliğinde takdir edilmektedir. Ayrıca, Yeşil Yakalı Çalışanların katılımı ile başta bisiklet turu etkinliği olmak üzere çeşitli aktiviteler de düzenlenmektedir.

  • İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI
    Euro.Message madebycat ®