Küresel ısınma; BM (Birleşmiş Milletler) verilerine göre, 1750 sonrasında başlamıştır ve son yıllarda etkilerini hızla artırmaktadır.

BM verilerine göre alınacak tedbirlere bağlı olarak 2100 yılına kadar 1.8 ila 4 derece arasında bir ısınma olacağı düşünülmektedir. Önümüzdeki ilk 20 yılda eğer tedbir alınmazsa 2derecelik ısınmanın olması söz konusudur.

Küresel ısınmanın ana sebebini fosil yakıtlardan çıkan gazlar oluşturmaktadır. Bu gazlar dünyanın yüzeyini bir battaniye gibi sararak sera etkisine sebep olmaktadır. Sera etkisi yaratan gazların başında CO2 (Karbondioksit) gelmektedir. Bütün fosil yakıtlar CO2 karbondioksit üretmektedirler.

Kyoto Anlaşması, BM'in 1997 yılında Japonya'da düzenlediği Çevre Toplantısı'nda, katılımcı ülkeler tarafından kabul edilen bir anlaşmadır. Bu anlaşma, gelişmiş ülkelerin sera etkisi yaratan gazların salımını 2008-2012 yılları arasında %5,2 oranında düşürmelerini önermektedir. Bu anlaşmayı başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 84 ülke imzalarken 35 ülkede onaylamıştır. ABD, Kanada, Japonya ve Avustralya; sanayilerini etkileyeceğini neden göstererek imzalamamışlardır. Ancak, bu süreç içerisinde sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanma yönünde ciddi adımlar atmışlardır. Türkiye ise Kyoto Anlaşması'nı 2009 yılında onaylamıştır.

Sera gazları küresel ısınma ile birlikte iklim değişikliklerini de beraberinde getirmektedir. Bu durum, dünyanın değişik yerlerinde kuraklığa neden olduğu gibi; sel, fırtına gibi doğal afetlere de neden olmaktadır. Yapılan hesaplara göre 2020 yılında denizlerin 1 metre civarında yükselmesine sebep olacak küresel ısınma nedeni ile 77 ada devleti, suların altında kalma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Kyoto Anlaşması'na giden süreci de bu 77 ada devletin girişimleri başlatmıştır.

Sürdürülebilir Yaşam için Dikkat Edilmesi Gerekenler / Sürdürülebilir Yaşam için Önemli Adımlar

  • CO2 gazını minimize etmek için, yapıların enerji tasarrufu yapabilecek şekilde planlamak ve ısı izolasyonu yapmak, bina içinin ve dışının aydınlanması için harcanan enerjini minimize etmek, binalarda kullanılan elektrikli araçların enerji tasarruflu olmasına dikkat etmek, kısaca kullanılan enerjiyi azaltmak,
  • Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak,
  • Su kullanımını azaltmak, yeni su kaynakları yaratmak,
  • Malzeme kullanımında çevreci, geri dönüştürülmüş, yeniden kullanılarak değerlendirilebilen, uzun ömürlü, yerel malzemeleri kullanmak,
  • Fosil yakıtlardan oluşacak partiküller ile havanın kirlenmemesi için fosil yakıt tüketimini azaltmak, temiz yakıtları kullanmak, tesisat izolasyonu yapmak,
  • Sağlık ve refah, yerleşim yerlerinin, yapıların ve dairelerin içlerinin yaşlı, çocuk ve bedensel engellilerin rahatlıkla ulaşabilecekleri şekilde tasarlamak, rahat bir yaşam sunmak,
  • Mevcut ekolojik yapının ve iklim değişikliği nedeniyle oluşan ve oluşacak ekolojik değişiklikleri inceleyerek, gelecek nesillere ekolojik bilgilerin aktarımını sağlamak, ekolojiyi korumak,
  • Konut kullanıcılarının kullanımına sunulmak üzere "kullanıcı el kitabı" hazırlamak ve el kitabında konutların gerek tasarımı gerekse kullanımı sırasında sürdürülebilir yaşam adına kabul edilen felsefeyi anlatmak. İnşaat sırasında yapılan enerji ve su tasarruflarının ölçümlerini içeren tablolar oluşturup, kullanıcıların rahatça görmesini sağlamak

Bu kapsamda; konutların sürdürülebilirlik konusunda performanslarının ölçülebilmesi için 'KOD' lama sistemleri geliştirilmiştir.

ABD'de LEED (Leadership in Energy and Environmental), İngiltere'de BREEAM (Building Environmental Assessment Method) adıyla anılan 'KOD'lama sistemleri; yapıların performanslarını değerlendirmektedir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde yüksek performansa sahip yapılar, yeşil bina sertifikası ile ödüllendirilmektedir.

Soyak; dünyanın en önemli yeşil bina sertifikalarından biri olarak kabul edilen Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik "LEED" sertifikasını almak için 2011 yılında, 6 farklı konu başlığında (Sürdürülebilir Arazi, Su Verimliliği, Enerji ve Atmosfer, Malzeme ve Kaynaklar, İç Mekan Yaşam Kalitesi ve İnovasyon) çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Soyak; Holding Binası'nda ön plana çıkarttığı toplu ulaşım, ışık kirliliğini azaltma, su verimliliği, enerji verimliliği, sera gazı emisyonlarını takip ve azaltma, çevre dostu malzeme satın alma, atık takip ve geri dönüşüm, bina içi yaşam kalitesini yükseltme uygulamaları ile Türkiye'de "var olan binalar kategorisinde" LEED Gümüş sertifikası alan ilk kurum olma unvanını elde etmiştir.

2011 yılında doğaya olan etkisini azaltmak için karbon ayak izi ölçümlerini yaptırarak, gerçekleştirdiği Sera Gazı emisyon envanteri çalışmaları ile ISO 14064 Belgesi'ni de almaya hak kazanan Soyak; Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi'ni kurarak Türkiye'de çok az sayıda kuruluşun sahip olabildiği SA 8000 Belgesi'ni ilk kez bir Holding olarak almış ve bu belge ile çalışanların temel haklarını garanti altına almanın önemini faaliyet alanlarında gündeme taşımıştır.

Soyak Kurumsal Sorumluluk 2014 Raporu'na ulaşmak için tıklayınız.

-
SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM
Euro.Message madebycat ®