Sosyal sorumluluğu kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak konumlandıran Soyak, çalışmalarını planlarken süreklilik ilkesini ön planda tutmaktadır. Soyak için sosyal sorumluluk faaliyetlerinin sürdürülebilir projelerden oluşması, yaratılan değerlerin geleceğe taşınması açısından hayati önem taşımaktadır.

Soyak, çalışmalarında bu yaklaşımı temel almakta ve toplumsal projelerinde sürdürülebilir yaşam konusuna odaklanmaktadır.

"Akıllı Yıldızlar" Projesi

Soyak Holding ülkemizin toplumsal gelişimine büyük önem veriyor, bu doğrultuda özellikle eğitim alanında sosyal yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

2014 yılında Akıllı Yıldızlar Enerji Tasarrufu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi İstanbul ve İzmir'i kapsayacak şekilde hayata geçirildi. Akıllı Yıldızlar Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 29.000 öğrenciye, 600 eğitimciye ve 6.500 veliye ulaşılarak toplamda 110.000 bin saat bilinçlendirme yapıldı.

Bilgi Üniversitesi eğitmenleri ile birlikte geliştirilen eğitim programını tamamlayan öğrenciler, enerji konusunda çevrelerini gözlemleyerek öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlikte tespit ettikleri sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirdiler. Böylece hem çocuklar enerji tasarrufu konusunda gönüllü gözlemciler haline geldi, hem de çevrelerine yayacakları bilgiye dair bilinç düzeyleri arttı.

-
ÇEVRE
Euro.Message madebycat ®