POLİTİKALARIMIZ

Soyak Topluluğu'nun temel değerleri ve bu değerlerin içselleştirilmesi, politikalarının temelini oluşturmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası

Soyak Holding, kurumsal gelişiminde insan kaynağı aktifinin oynadığı rolün bilincindedir. Bu doğrultuda Holding; çalışanlarına yönelik yatırımı kurumsal hedeflerinin ve vizyonunun ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Soyak Holding'in insan kaynakları sistemi de, bu bakışla ve çağdaş bir planlama çerçevesinde belirlenmiştir.

Holding'in temel stratejilerinden bir diğeri ise konusunda uzman çalışanlarla stratejik süreçlere destek vererek sektörde rekabet avantajı yakalamaktır. Bu doğrultuda, tüm Soyak şirketlerinde takım ruhuna sahip, değişime açık, verimli çalışan, kurumsal değerleri özümseyen çalışanlar istihdam edilmektedir. Soyak Holding insan kaynakları politikasının bir diğer öncellikli amacı da Soyak Ailesi'nin üyesi olarak gördüğü çalışanlarını mükemmellik kültürü doğrultusunda yetkinleştirmektir.

Kalite ve Yönetim Sistemleri Politikası

Soyak Holding, verimli iş sonuçları sağlayan sistemler kurup, bu sistemlerde sürekli iyileştirmeler yaparken, verdiği hizmetlerin sorumluluk bilinci ile paydaşlarının mevcut ve gelecekteki oluşabilecek beklentilerini karşılama hedefindedir. Bu kapsamda, çevre, sağlık ve güvenlikle ilgili yasalara uygun bir anlayışla, her türlü tehlikeyi belirleyerek önleyici sistemler geliştirmektedir.

Çevre Politikası

Soyak Holding, gelecek nesillere daha yaşanası bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir gelişme için Holding çalışanlarından başlayarak tüm toplumu bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır.

Holding'in çevre politikası; faaliyet alanına giren her sektörde, iş süreçlerini yapılandırırken çevreyle dost uygulamalar oluşturmak, gerekli önlemleri almak ve sürdürülebilir bir gelecek kurmak için tüm çalışanların ve işbirliği içinde olunan her seviyedeki iş ortağının çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olmasına katkı sağlamaktır.

Sürdürülebilir Yaşam Politikası

  • CO 2 Gazı üretimini en aza indirmek
  • Enerji kullanımını en aza indirmek
  • Yenilenebilir ve temiz enerji üretimi sağlamak
  • Su kullanımını en aza indirmek
  • Geri dönüşümlü malzeme kullanmak
  • Atıkları etkin bir şekilde yönetmek
  • Kirlilik yaratma riskine karşı gerekli izolasyon düzeneklerini kurmak
  • Bireylerin sağlık ve refahını artıracak projeler geliştirmek
  • Ekolojik çeşitliliği korumak
  • Çevre yönetimi konusunda sosyal paydaşları eğitmek

Toplumsal Sorumluluk Politikası

Soyak Holding, tüm sosyal paydaşlarına yönelik faaliyetleriyle sürdürülebilir yaşam kalitesi bilincini yükseltmek amacıyla sosyal, çevresel, toplumsal ortam ve şartların oluşmasına yönelik katma değer sağlamayı taahhüt eder.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

Bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı, bilgiyi kullanılabilirlik, bütünlük ve gizlilik prensipleri dahilinde korumayı, bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirme ve yönetmeyi, bilgi güvenliği ihlali durumunda uygun politikalar uygulamayı, tabi olduğu tüm mevzuat gerekliliklerini yerine getirmeyi, kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.

Tarih: 19.04.2018

Rev No: 05

POLİTİKALAR
Euro.Message madebycat ®