1961 yılında temelleri atılan Soyak Topluluğu; gayrimenkul, enerji, çimento ve döküm olmak üzere dört sektörde faaliyet göstermektedir.

Soyak Topluluğu; kurumsal stratejisini faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde lider olmak, çevreye ve toplum değerlerine saygılı çalışmalarla sürdürülebilir gelişmeye ve daha iyi bir geleceğe katkıda bulunmak olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda, ulusal ve uluslararası boyutlarda edinmiş olduğu güvenilir ve istikrarlı yapısından taviz vermeden kalıcı hizmetler verme kararlığı ile gayrimenkul, enerji, çimento ve döküm sektörlerini ileriye taşımaktadır.

60 yıllık tecrübe ve bilgi birikimini, öncü yatırımlarla faaliyet alanlarına aktaran Soyak Topluluğu; 10 şirketi, 1400 kişilik dinamik insan kaynağı ve teknolojik altyapısıyla uluslararası bir kurum olma vizyonuna sahip olarak gelişimini istikrarlı çalışmalarla sürdürürken, diğer sektör oyuncularına da örnek olmaktadır.

Soyak Topluluğu şirketlerinin rakamsal büyüklüklerinin yanı sıra, müşteri odaklı ve verimliliği merkez alarak kurumsal yönetişim ilkelerine dayanan bir yönetim yaklaşımı bulunmaktadır. Bu yaklaşım, sadece maddi kazanımlarla değil, bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı sosyal sorumluluk anlayışı ile değer kazanmakta ve gelişmektedir. Bu kapsamda, yeni nesillere bilinçli bir yaşam anlayışını aktarmak amacıyla özellikle eğitim ve çevre alanında yoğunlaşan toplumsal sorumluluk projeleri hayata geçirilmektedir.

SOYAK HOLDİNG
Euro.Message madebycat ®