Tüm iş süreçlerimizde ve iş yapış modellerimizde kalite öncelikli kriterimizdir. Kurum içine ve kamuoyuna mal olan her faaliyetimizin yansımasında kalite algısını temel alarak hareket ederiz.

Ayrımcı Olmayan, Güvenli Ve Sağlıklı Bir Çalışma Ortamı Yaratmak

Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır; ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi kurmaya çalışırız.

Yasal Ve Etik İlkeler Çerçevesinde Rekabeti Benimsemek

Ülke çapında ve uluslararası alanda, faaliyet alanımıza giren bütün konularda rekabet edebilecek düzeyde sağlam temeller üzerine oturtulmuş bir büyümeyi hedefleriz. Ulusal ve uluslararası boyutlarda edinmiş olduğumuz güvenilir ve istikrarlı yapımızdan taviz vermeden kalıcı hizmetler vermeye devam ederiz. Hizmetlerimizde yasal ve etik ilkeler çerçevesinin dışına çıkan haksız rekabetten kaçınırız. Türkiye'nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız. Maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.

Topluma Ve İnsanlığa Karşı Sorumluluk Sahibi Olmak

Demokrasinin, insan haklarının, toplumsal kültürün ve çevrenin korunması ile ilgili eğitim ve gelişim çalışmalarına önem veririz. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; bu konularla ilgili olarak sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız. Sosyal sorumluluğu kurum kültürünün bir parçası olarak konumlandıran şirketimiz, bu yöndeki çalışmalarını planlarken, süreklilik ilkesini ön planda tutar. Çağımızın evrensel koşullarına uyumlu, ülke kalkınmasına ve toplumun refahına katkıda bulunacak, istihdam olanağı sunacak projeler üretmeyi hedefleriz.

Çevrenin Ve Doğal Kaynakların Korunmasına Özen Göstermek

Doğanın bizlere cömert davranması için doğanın dengesinin korunmasında sorumluluk taşırız. Doğal kaynakların bizler için çok kıymetli birer hazine olduğu bilinciyle, yatırım ve projelerimizde sürdürülebilirlik ilkesini dikkate alırız. Çevreye dost teknoloji ve malzemelerin kullanıldığı ürün ve hizmetlerimizle, ülkemize ve gelecek nesillere olan sorumluluğumuzu yerine getirirken; enerji tasarrufu ve çevrenin korunmasını temel alan kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata taşırız.

Bilgiye Önem Vermek /Uzmanlık

Faaliyetlerimizi akla ve bilgiye dayanan yaklaşımlarla gerçekleştirir; her alanda verimli çalışmayı, yüksek faydayı düşük maliyetle karşılamayı esas alırız. Dijital dönüşümü; yenilikçi teknolojileri kullanmak yoluyla gerçekleştirir ve her düzeyde bilgiye ulaşımı kolaylaştıracak adımlar atarız. Çalışanlarımızı, "Uzmanlık" yetkinliğinde gelişim göstermeleri için çeşitli araçlarla destekler ve kurumsal performansa olan katkılarını ölçeriz.

Değişim Ve Dönüşümü Benimsemek

Değişebilme potansiyeline sahip olmak için; daima yeni oluşumlara, yeni görüşlere, yeni düşüncelere, yeni metotlara ve yeni uygulamalara açık bir yaklaşım sergileriz.

Sonuç Odaklı Hareket Etmek

Projelerimizde önceliğimiz, müşterilerimiz ve ülkemiz için en uygun ve fayda yaratan sonucu elde etmektir. Rekabet gücümüzü artıran, büyüme potansiyeli olan alanlarda mükemmeliyetçi iş yapış modellerimizle sonuç odaklı iş süreçlerini uygularız.

Gizlilik

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve işbirliği içinde olduğumuz tüm ilgili kişi ve kuruluşların özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.

KURUMSAL KÜLTÜR
Euro.Message madebycat ®