Soyak Enerji, birlikte çalıştığı iş ortaklarına, rakiplerine ve topluma saygı ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde hareket etmekte, insana ve çevreye duyarlı, kurumsal ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde, uzman kadrosuyla ve yatırımlarıyla değer yaratan, sektörde öncü ve örnek olmayı hedefleyen bir yaklaşımla çalışmaktadır.

Bugün yatırımlarına devam eden Soyak Enerji, özel sektöre enerji üretiminin yolunu açan 6446 sayılı yasa ile, 2003 yılında sektöre katılmıştır.

Yeraltı rezervlerinin hızla azaldığı ve geleneksel fosil yakıtların kullanımıyla çevresel kaygıların giderek arttığı bir ortamda, Soyak Enerji küresel ölçekte artan enerji talebine, bireylerin yaşam standartlarının korunduğu, sonsuz, çevre dostu, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan sistemlerle, kesintisiz çözümler üreten küresel bir oyuncu olmayı hedeflemektedir.

Enerji projelerini tecrübeli, donanımlı, uzman bir ekip ve güçlü finansal altyapı ile yüksek kalite standartlarında ve sektörün tüm bölümlerinde etkin bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Soyak Enerji 3 HES projesini başarı ile tamamlayarak işletmeye almış olup, bu projeleri 2014 yılı Kasım ayında devretmiştir. Jeotermal enerji alanında çalışmalarına devam eden Soyak Enerji, 12.3 MW kapasiteye sahip Mis-1 JES Projesini Eylül 2018'de ve 48 MW kapasiteye sahip Mis-3 JES Projesini Ekim 2019 tarihinde işletmeye almıştır.

Rüzgar, jeotermal, termik ve güneş enerjisi alanlarında da projeler üreten Soyak Enerji, ülkemizin elektrik açığının karşılanması ve kullanıcılara kesintisiz, kaliteli enerji sağlanmasına yönelik çözümler üreterek, enerji sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Soyak Enerji; çevre anlayışı, kalite ve yenilikçi yaklaşımı ile "temiz enerji üretimi" sorumluluğunu taşımaktadır. Özellikle yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirerek gerçekleştirdiği yatırımlar ve sağladığı istihdam ile Türk ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

Soyak Enerji grubu, portföyünü yerli ve yenilenebilir kaynaklarla oluşturmak hedefiyle hareket etmektedir.
SOYAK ENERJİ
Tel: (+90) 212 - 315 50 28
Fax: (+90) 212 - 288 92 73
SOYAK ENERJİ
Euro.Message madebycat ®